Jdi na obsah Jdi na menu
 

Tance dávných tradic

tance1.jpg

Od začátku času přiváděl posvátný pohyb, písně a vyprávění lidi dohromady, v dobách sezonních oslav a ceremonií, jako součást každodenního života a životních přechodů, v meditacích, denních modlitbách.

Tance univerzálního míru (u nás jim někdy pro větší srozumitelnost říkáme mantrické tance dávných tradic) jsou součástí této bezčasé tradice posvátných tanců. Jako v těchto mystických tradicích, užívají tance jednoduchou hudbu, slova a pohyby, aby se dotkly spirituální esence uvnitř nás a v druhých. Není k nim třeba žádná hudební ani taneční zkušenost jakéhokoliv druhu a každý je vítán, aby se připojil. Jádrem je účast, nikoliv vystoupení. Není vyžadován žádný speciální úbor, i když je dobré mít pohodlný, volný oděv. Účastníci spojí ruce v kruhu a ten, kdo tance vede a hudebníci jsou uprostřed. Ten, kdo tance vede, učí skupinu slova, melodii a pohyby a někdy poskytuje i vysvětlení historie některých tanců. Požadavek na učitele tanců je, aby je předával ze srdce, naplněného soucítěním, v příjemném, klidném prostředí a posvátné atmosféře.

Pohyby a nápěvy více než pětiset tanců zahrnují témata míru (vnitřního i vnějšího), uzdravování (Země, individuální a globální rodiny) a oslavu velkého životního mystéria. Tance se soustřeďují na mír a harmonii a vytváří smysl solidarity a společenství tím, že oslavují jednotu, která je základem všech spirituálních tradic Země. Zakoušením těchto mnoha tradic je získáno větší porozumění a ocenění ostatních kultur i svého vlastního dědictví. Když slova tanců zahrnují posvátné fráze v původních jazycích, učí se účastníci vyslovovat cizí slova pomalu a v rámci možností správně. Ten, kdo vede, obvykle nechá skupinu napřed říkat a pak zpívat neznámá slova. Většina tanců má nejvýš čtyři verše, které jsou opakovány mnohokrát, takže učení je obvykle rychlé a snadné - během 10 minut se lidi společně pohybují, zpívají a sdílejí .

Nálada těchto Tanců je nekonečně různorodá, vzbuzuje pocity lásky, radosti a soucítění. Ať vzývají soucítění buddhistické Qwan Yin, oslavují hravou energii Krišny nebo zakouší emoce jakéhokoli dalšího duchovního archetypu, tanečníci se účastní dynamického vztahu se skupinou, individui i se sebou.

Tance univerzálního míru rozvíjí v každém z nás potenciál, který podporuje a udržuje mír mezi lidmi i uvnitř každého, snižují vědomí odlišnosti, neboť zdůrazňují jednotu a tentýž základ všech náboženství. Jedná se o kombinaci jednoduchých pohybů lidových tanců se zpěvem posvátných slov ze světových náboženství i tradic původních národů.