Jana Jahanara

Jana Jahanara Lidická

Užší organizační tým, překlad, duhový kruh, správa webu​

Jsem Jana a užívám sufijské/duchovní jméno Jahanara. Na kempu můžete převážně slyšet můj hlas při tlumočení meditací či tanců vedených našimi zahraničními hosty. Vidět mě pak můžete často uprostřed kruhu s kytarou v ruce. Tance jsou pro mě magickou cestou překonávání životního „prokletí“, kdy mi od malička říkali, že se k ničemu společnému s hudbou nemám radši ani přibližovat… Moje cesta je klikatá, ale díky tancům objevuji hudbu a rytmus ve svém těle a moc mě to baví. Navíc mi Tance a myšlenky s nimi spojené dávají hluboký smysl a přináší pocit, že tady jsem „doma“.

V každodenním životě mě pak můžete potkat nejčastěji na kurzech se školními skupinami, které jako psycholog vedu nebo školím ostatní, kteří je vedou. Ve volném čase pak na procházce se psem, v lese nebo na horách, ve stanu či obytném autě.