…aneb všichni jsme spolutvůrci!

 • Společně pečujeme o prostor – udržujme si podnětné prostředí!
 • Společně pečujeme i o sebe – pokusme se být otevřeni lidem a bytostem kolem nás!

 • Příjezd – pokud nejste členy týmu či nemáte s organizátory osobně domluveno jinak, dorazte prosím skutečně až v sobotu během odpoledne! Preferujeme, abychom kemp prožili ideálně všichni pospolu od začátku do konce. Pokud je to pro Vás komplikované, máte možnost přijet během prvních dnů, nejpozději však v pondělí v 18:00. Pokud se však účastníte kempu poprvé, buďte na místě od začátku kempu.
 • Slevy – žádáte-li o slevu na účastnickém poplatku, vyplňte v registračním formuláři žádost o slevu, organizační skupina Vaši žádost zváží a odsouhlasí, případně navrhne vhodné řešení.
 • Dharma jóga – při registraci a zaplacení doplatku se také prosím přihlaste na konkrétní formu pomoci, buďme zodpovědní za své činy – pomoc v kuchyni, úklid části objektu, pomoc dětskému týmu… Vzniknou malé dharma jógové skupiny, které budou mít jeden společný úkol po celou dobu kempu a budou se o něj dle svého uvážení dělit (např. tři lidi budou mít na starosti výměnu vody na mytí nádobí po obědě, jiní tři budou pomáhat vařit večeři, další dva se budou libovolně střídat v úklidu koupelny…). Přináší to více zodpovědného přístupu, snazší přehled, a hlavně to znamená, že každou činnost bude potřeba popsat a vysvětlit jen jednou.
 • Ranní kruh – veškerý „program“ je dobrovolný, avšak pokud chcete být v obraze, doporučujeme se každé ráno od 10:00 zúčastnit ranního kruhu, kde se vše probírá, oznamuje, diskutuje, mění…
 • Mytí nádobí – prosíme každého, aby si po jídle omyl nádobí a příbory.
 • Stanování – stany stavte ve vymezeném prostoru od potní chýše směrem dolů.
 • Ubytování v domě – k dispozici je několik místností na spánek pod střechou, velkou meditační místnost (tam kde probíhá registrace) prosím ponechte na účely „programu“, tedy neubytovávejte se tam, ani tam neodkládejte své věci.
 • Parkování – auta parkujte na vymezených prostorách, nenechávejte je na kraji cesty, aby mohli zdejší domorodí zemědělci bez problému projíždět i s větší technikou – s parkováním Vám pomohou naši parkovací andělé.
 • Zdravotník – na kempu je přítomna “paní doktorka Jana”, která je připravena odborně pofoukat veškeré bolístky.
 • Děti – všechny děti jsou na Dance Campu srdečně vítány. Přesto zvažte účast Vašeho dítěte, protože je možné, že Vaše dítě může ovlivnit Vaši účast na programu kempu. Dětský tým zajišťuje pro děti dopolední a část odpolední zábavy, aby měli účastníci kempu klid na tance. Děti, které se neúčastní dětského programu s členy týmu mají na starost jejich rodiče. Ti nesou též plnou zodpovědnost za to, že jejich děti nebudou narušovat program kempu, ani chod nesměňského centra. Stejné pravidlo platí i v čase, kdy pro děti není tvořen speciální program dětským týmem. Prosíme, buďte si vědomi, že obzvláště menší děti Vás již po osmé hodině večerní potřebují.
 • Dětský „program“ – veškeré potřebné informace se rodiče i děti dozví hned v sobotu ráno při společné snídani s dětským týmem. Budeme velmi vděčni, najdou-li se mezi účastníky i dobrovolníci, kteří budou ochotni “oželet” jednu z tanečních seancí a připraví si něco pro děti, především během večerních tanců (např. hraní na kytaru u táboráku, stolní hry, bojovka, dohled na dětském karnevalu, čtení dobrodružných příběhů, vyprávění či při promítání pohádky – to jen výjimečně při špatném počasí). Může to být i jejich forma dharma jógy, namísto jiných služeb.
  Program pro děti připravujeme s podporou agentury Wenku.cz

 • Kadibudky – upřednostňujte prosím venkovní toalety, neb je nás na ty vnitřní přílišné množství, kvalitněji se spojíte s místem a vychutnáte zpěv ptáků a bzučení hmyzu…
 • Noční klid – pokud si nepřejete jít spát hned po skončení večerních tanců, zdržujte se v tanečním stanu, pro nerušený spánek bytostí vůkol.
 • Péče o taneční stan – jedná se o prostor určený primárně pro naše sdílení a obřady, proto udržujme posvátnost tohoto prostoru – nenechávejte nic zbytečně povalovat kolem stěn, v bezvětří zvedejme plachty, v opačném případě pečlivě uzavírejme všechny průduchy, aby nám stan neodletěl. Vždy, když opouštíte stan jako poslední, zkontrolujte prosím, zda zbytečně nesvítí světla a pečlivě uzavřete vchod.
 • Elektronika – pokusme se během kempu vypnout mobily i počítače a používat je pouze v případě, že je to skutečně nutné. Pokud na to dojde, nerušme prosím vlastní elektronikou ostatní účastníky kempu.
 • Elektronika v rukou dětí – žádáme a doporučujeme, aby v rámci kempu nedocházelo k hraní počítačových her a hromadnému pozorování filmů na mobilech a podobných krabičkách. Záleží ale na rodičích. Pokud svému potomkovi podobné činnosti schválíte, nechť se tak prosím děje mimo společné prostory a zraky ostatních, zejména ostatních dětí – např. ve vlastním stanu.
 • Focení a natáčení na kempu – zamezme situaci, kdy pět lidí tančí a třicet dalších si to fotí na mobil. Nezakazujeme striktně fotit (jako je to třeba na některých jiných kempech po světě), ale žádáme o střídmost. Několik lidí z týmu má na starosti fotodokumentaci, tak aby nerušila program, fotografie budou zpracovány, protříděny a budeme je sdílet se všemi účastníky. Někteří účastníci si nepřejí být fotografováni, prosíme o respekt.
 • Zaznamenávání tanců – prosíme, abyste tance nenahrávali během tanečních bloků. Diktafony a objektivy vytrhávají tanečníky, muzikanty i učitele z koncentrace a přítomnosti. Pokud Vás nějaký tanec zaujal, zeptejte se toho, kdo tanec vedl. Učitelé tanců jsou v převážné většině velice ochotni s Vámi tanec sdílet, dostanete mnohem více informací, než může poskytnout krátké video z mobilu či nahrávka z diktafonu. Zamezíme tím nežádoucím chybám v YouTube videích a donutí nás to udržovat kvalitu „transmise“ – přenosu tance. Není to jen o slovech a pohybech, je dobré vědět více o tradicích, významech, tvůrcích… každý tanec má svůj příběh, energetický záměr. Učme se pozorně a střídmě. Je lepší tanec tančit nežli stát opodál se zápisníkem. Nic Vám neuteče. Chcete-li ve vedení tanců růst, přijeďte na tréninky, které v Nesměni pravidelně pořádá Ludmila s hostujícími lektory z celého světa.
 • Pokud byste rádi vedli tanec – či případně hráli k tancům na nástroje, připojte se v sobotu ke společnému obědu muzikantů a vedoucích tanců v tanečním stanu, kde společně „upečeme“ detaily.
 • Kouření – jste-li kuřákem, kuřte prosím pouze v prostoru pod lípou vedle vchodu do statku. Alkohol a jiné oblbovače mysli na kempu nechceme.
 • Psi a jiní – nebere prosím s sebou žádná zvířátka, děkujeme! Dětem prosím zkontrolujte před příjezdem přítomnost zvířátek ve vlasové pokrývce;)
 • Nejasnosti – pokud byste si nebyli jisti, jak co funguje, a nechtěli se ptát na ranním kruhu, využijte workshopu „O fungování kempu pro nové účastníky“, který bude v prvních dnech nabízen Ludmilou.
 • Povídací prostor – lavička a hamaka pod domem jsou prostorem pro sdílení. Tedy pokud patříte mezi ty, kteří nenavazují komunikaci snadno, sedněte si na lavičku či vedle ní, dáte tím znamení ostatním, že si chcete povídat. Jistě nebudete sedět osamoceně. Prostor je označen cedulkou “Kdo si sem sedne, nebude tu sedět sám – povídací prostor”.
 • Teenagerský stan – respektujte prosím, že do tohoto prostoru mohou vstoupit jen lidé od 14 do 24 let a jejich průvodce. Všichni ostatní mohou vstoupit pouze na pozvání.
 • Zůstaňme oblečení – během tanců prosíme i muže, aby si ponechali trička či košile, je to většinové přání skupiny.
 • Storytelling – několikrát během kempu sdílíme příběhy – každý je zván vyprávět něco, co by mohlo ostatní obohatit – vlastní zážitky, moudré i srandovní příběhy, poezie, hraní scének… Odvažte se vystoupit před milosrdným publikem, stojí to za to!
 • Free dancing – každý večer (a někdy i odpoledne) máte možnost vystoupit z řízenosti tanečních pohybů a zabubnovat si či zatančit ve volném stylu spolu s Martinem, vždy před večerním programem – 19:00 – 19:45 u ohniště.
 • Tržiště – kdokoliv z účastníků bude mít během nedělního odpoledne možnost nabídnout k prodeji něco ze svých výrobků či zboží, prosíme ale, aby vše nabízené tematicky souznělo s vizí kempu.
 • Aukce – proběhne dražba donesených věcí, jejímž účelem je získání financí do fondu na podporu těch účastníků v příštím roce, kteří budou finanční podporu potřebovat. Provětrejte šatníky, spíže, hračky, šperky… a nabídněte pro dobrou věc. Možné je ale vydražit třeba i masáž, pobyt, …?
 • Ztráty a nálezy – v průchodu domu je označená krabice, kam prosím odkládejte nalezené předměty, ke kterým se nikdo nehlásí. Pokud naopak něco postrádáte, víte, kam se podívat.
 • Podpora ve vnitřních procesech – fungujeme jako rodina, jsme společnost velice otevřená, pokud byste si s něčím nevěděli rady, bude Vám k dispozici Ludmila, coby „babička kempu“, zároveň je na kempu přítomna osoba odbornými psychoterapeutickými zkušenostmi. Na druhou stranu každý nese zodpovědnost sám za sebe – cílem kempu není otevírat citlivá vnitřní témata (byť se to může dít) – vnímejte u sebe rovnováhu, kam chcete vstoupit, a buďte k sobě jemní.

Doporučujeme si najít každý den čas pro sebe, není povinností účastnit se všeho, dokonce doporučujeme se záměrně neúčastnit úplně všeho. Někdy je skutečně lepší a léčivé odpočívat či pozorovat z dáli. K tomu můžete využít mimo jiné i meditační stan, který je určen právě pro tiché rozjímání, případně masáže, odpočinek. Nachází se vedle statku pod příjezdovou cestou.

Ya Fattah – nechť jsou dveře otevřené
a všechny možnosti zůstávají možnostmi!