Katka

Katka Nesvadbová

Dětský tým, ženský kruh

Do Tanců Univerzálního Míru jsem se zamilovala při prvním setkání s nimi a od té doby, od roku 2016, jsou láskyplnou součástí mého života. Skrze všechna náboženství, skrze všechny kontinenty, kultury a národy, skrze různorodost zvuků nástrojů a hlasů různých jazyků světa mě Tance propojují se srdcem a prožíváním lásky v dechu, zvuku a pohybu. Dance camp je pro mne setkání s rodinou. Je to krásný společný čas tvoření, hraní, vaření, tančení, zpívání, meditování a duchovní praxe.

Na Dance Campu jsem součástí dětského týmu a organizačního týmu ženského kruhu. Potkáte mě často v dětském bílém stanu při výtvarném i jiném tvoření s dětmi, se ženami v ženském kruhu.

V soukromí jsem máma dvou dospělých dcer. Miluji přírodu a turistiku. Miluji hudbu, tanec, meditace.

V profesním životě provázím lidi osobním rozvojem a změnami v životě jako terapeutka, lektorka workshopů a kurzů pro ženy, workshopů vědomých doteků a cest moudrosti v přírodě. Telepaticky komunikuji se zvířaty a přináším lidem od zvířat vzkazy.