Ondra

Ondra Vaněk

Užší organizační tým, vedoucí tanců, mužský kruh

Jsem Ondra, toho času biochemik žijící v Praze. Mám rád přírodu a pobyt v ní, hory, cestování, hudbu, mužské kruhy, potní chýše a tvořit akce pro lidi. Na kempu se mnou bude i moje žena Zuzka a nejspíše i naši synové Mikuláš, Eliáš a Samuel. Na Tancích se mi líbí hlavně onen úžasný pocit propojených srdcí a pak také svoboda v tom, že nikdo nikomu nevnucuje nějakou ideologii či víru, každý si může vybrat sám, co a jak sebou nechá prostoupit. Na kempu se budu podílet na koordinaci programu a přípravě tanečních bloků, vedení pow-wow, rád si zahraju v divadle a budu tmelit muže v kruhu.