Zubin Nur

Zubin Nur

Hostující taneční učitelka, duchovní podpora kempu, Teenagerský tým

ZubinNur je duchovním průvodcem Sufi Ruhaniat International, mentorem v Tancích univerzálního míru a nabízí vedení, jak se stát knězem/kněžkou v rámci Ruhaniat Sufi International. Procestovala velkou část světa a sdílí Poselství Lásky, Harmonie a Krásy a Duchovní svobody (duchovní dědictví Hazrata Inayata Khana a Hazrata Samuela L. Lewise). Když našla toto Poselství, cítila, že dorazila domů.

ZubinNur žije v Nizozemsku a často cestuje do Německa a Česka, aby inspirovala a povznášela sdílením díla této Cesty. Pořádá živá i on-line setkání. Je umělkyní se zaměřením na “Srdce” a hudebnicí, která často přijímá nové písně, melodie a postupy. Pro ZubinNur je súfijský symbol, jak jej používal Hazrat Inayat Khan, symbolem, který povznáší a inspiruje: okřídlené srdce s hvězdou a půlměsícem, ~ křídla srdce nás mohou pozvednout z “normální perspektivy”, hvězda je dar Světla, Duše, která je každému dána při narození, a půlměsíc představuje naši schopnost růstu.

Cítí, že cesta k osvícení je nám všem otevřená, čeká na naši pozornost a pravidelné cvičení a soustředění.