Ludmila

Ludmila Chrášťanská

"Kempová babička" IN MEMORIAM

Letošní ročník kempu bychom rádi věnovali in memoriam k poctě Ludmile Chrášťanské, která nás letos v únoru opustila, a díky jejímuž nezdolnému nadšení a odhodlání vzniklo nejenom Centrum Nesměň, ale také se Tance univerzálního míru dostaly před více než 30 lety do Čech.

Ludmila založila a od roku 1994 vedla centrum osobního rozvoje v Nesměni. Měla výcvik v holotropním dýchání u Prof. Grofa, kterému několikrát asistovala na workshopech v Brazílii, Itálii a Švýcarsku. V roce 1992 byla českou koordinátorkou Mezinárodní transpersonální konference v Praze. Dlouhá léta byla učitelkou a mentorkou Tanců univerzálního míru, které studovala v Německu a Švýcarsku, mimo jiné i u Neila Douglas-Klotze. V Čechách začala vést první taneční kruhy i výcviky dalších učitelů tanců. Většina z těch, kteří dnes u nás tance vedou, jsou právě jejími žáky.  Absolvovala také zážitkový cyklus Star Gate – tradiční techniky sebepoznání původních kultur Severní a Jižní Ameriky – pod vedením lektorů z těchto etnik. Absolvovala výcvik v sufisoulworku u Mariam Baker, které se také říká “porodní bába duší.” Bavilo ji spojování různých duchovních cest. Učila se od Jyoti, od šamanů v Brazílii a v Peru. Své dovolené dříve trávila na vipassaně nebo sufi retreatech. V posledních letech více odpočívala a žila ve vděčnosti za vše, co prožila, užívala si “babičkovské” role a stárnutí a předávala druhým to, co se v životě naučila