O kempu

XX. ročník se uskuteční 14.–21. 7. 2023 v centru Nesměň.

Kemp je velké rodinné setkání – proměnlivá rodina, do které je každý vítán. Lidé malí i velcí, lidé různých přesvědčení, vyznání, lidé rozdílní, avšak se společným záměrem – propojit se a žít.

Na kempech tančíme, jíme, sdílíme, poznáváme duchovní tradice z různých míst a směrů, což nám pomáhá nelpět a zahazovat omezující dogmata. Stále hlubším studiem nám dochází, že přes všechna ta svatá jména, posvátné knihy, guruy… skutečnost je jen jedna, právě ta, co se děje TEĎ, zdroj je jediný, všude kolem nás, stejně tak i v našich nitrech. Snadněji se nám pak odkládají naše masky.

Stejně tak, jako snad všude na světě, i u nás v Čechách vytváříme každé léto rodinu, ve které si skrze pohyb, pohledy do očí, žehnání, přání, a modlitby navzájem pomáháme cítit soucit a milost, propojit se v kruhu srdcí, zbavit se všeho, co nám brání v tom, abychom cítili sami sebe.

Doporučujeme pročíst  “PODNĚTY K POKOJNÉMU SOUŽITÍ NA KEMPU“, dokument, který bude také vytištěn a vyvěšen na kempových nástěnkách během samotné akce.

Zveme všechny k tomuto jemnému léčení v kruhu – skrze radost, někdy i slzy.